Turnusy

Celem turnusu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz poprawa ich jakości życia. Dzieci ze specjalnymi potrzebami to te, które wymagają dodatkowego wsparcia i uwagi z powodu różnorodnych wyzwań zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych lub edukacyjnych. Terapia w formie turnusu ma na celu zminimalizowanie trudności, które mogą utrudniać im osiągnięcie pełnego potencjału i uczestnictwa w społeczeństwie.


Turnus Komunikacyjny

Oferta naszego turnusu skierowana jest przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie komunikacji. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Warszawa

10-14 lipca / 2023

Turnus Komunikacyjny

Oferta naszego turnusu skierowana jest przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie komunikacji. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Warszawa

10-14 lipca / 2023

Turnus Komunikacyjny

Oferta naszego turnusu skierowana jest przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie komunikacji. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Gdańsk

1-7 października/ 2023

Turnus Terapeutyczny

Terapia ma na celu pomaganie dzieciom w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Turnus Terapeutyczny

Terapia ma na celu pomaganie dzieciom w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.